Обновеното е напишано со црвена боја.

Сите сервери на ден 14.04.2015 некаде после 18:00 часот ќе бидат офлајн околу 30 минути. Ова е поради тоа што инсталираме нови SSD дискови и нови лан карти.

Сите сервери на ден 17.04.2015 некаде околу 18:30 до 20:30 часот беа офлајн. Ова е поради тоа што инсталираме нови SSD дискови и нови лан карти.

Наскоро ќе напишеме една убава новост бидејќи лан картите ги ставаме затоа што вклучивме договор со еден од топ 3 светските интернет провајдери.

Друго