Регистрирај .mk домен за помалку од 1 минута

Без барања и документи, за 999 денари годишно со вклучен 1GB cPanel хостинг

Со секоја регистрација или трансфер на домен, вие добивате

slake icon12

Бесплатен хостинг

*Бесплатен 2GB cPanel веб-хостинг на кој можете да додадете до 7 имејл адреси и да прикачите веб-страница. Добивате комплетно веб-решение за вашиот сајт.

slake icon2

Веб кориснички панел

ДНС хостинг со онлајн менаџмент и кориснички панел за менаџирање на вашите домени, продукти, фактури, понуди и тикети за поддршка.

slake icon3

24/7 Поддршка на македонски јазик

Беспрекорна поддршка од нашите администратори преку телефон, имејл, Live-Chat или тикет-системот.

Ценовник

*Цените за националните домени се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година. Сите национални домени можат да се регистрираат или обноват за период од 1 до 10 години.
*Цените за генеричките домени се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ за временски период од 1 (една) година. Цените за националните домени се изразени во денари со пресметан 18% ДДВ, за временски период од 1 (една) година. Во зависност од домените, истите можат да се регистрираат или обноват за период од 1 до 10 години.
*Бесплатниот микро хостинг (Linux Micro) кој следува со регистрација/трансфер на домен во нашиот регистар, кој во првата година ќе можете да го користите БЕСПЛАТНО, по истекот на 365-те дена преминува во Linux Micro Plus, кој се наплаќа 1490.00 денари (годишно), со вклучен ДДВ.
ДоменРегистрацијаГодиниОбноваТрансфер
.mk999 ден.1 799 ден.999 ден.
.com.mk999 ден.1 799 ден.999 ден.
.com999 ден.1 999 ден.999 ден.
.eu999 ден.1 999 ден.1300 ден.
.inf.mk999 ден.1 799 ден.1500 ден.
.edu.mk999 ден.1 799 ден.1300 ден.
.net.mk999 ден.1 799 ден.1500 ден.
.org.mk999 ден.1 699 ден.2120 ден.
.co.uk999 ден.1 999 ден.1500 ден.
.net1300 ден.1 1300 ден.3000 ден.
.info1500 ден.1 1500 ден.999 ден.
.org1300 ден.1 1300 ден.1400 ден.
.biz1500 ден.1 1500 ден.1400 ден.
.tv2120 ден.1 2120 ден.2200 ден.
.мкд999 ден.1 799 ден.2950 ден.
.rs1500 ден.1 1500 ден.1800 ден.
.com.hr610 ден.1 610 ден.1200 ден.
.tech3000 ден.1 3000 ден.2400 ден.
.pro999 ден.1 999 ден.-
.ltd1400 ден.1 1400 ден.2000 ден.
.ch1650 ден.1 1650 ден.3000 ден.
.me1400 ден.1 1400 ден.4000 ден.
.io2200 ден.1 2200 ден.1200 ден.
.al1200 ден.1 1200 ден.999 ден.
.bg2950 ден.1 2950 ден.999 ден.
.co1800 ден.1 1800 ден.1200 ден.
.si1200 ден.1 1200 ден.1400 ден.
.news2400 ден.1 2400 ден.2000 ден.
.com.au2400 ден.2 2600 ден.0 ден.
.network2000 ден.1 2000 ден.700 ден.
.capital999 ден.1 3000 ден.4560 ден.
.bar4000 ден.1 4000 ден.2400 ден.
.nl999 ден.1 999 ден.999 ден.
.fr1200 ден.1 1200 ден.1200 ден.
.ba2760 ден.1 1300 ден.1500 ден.
.de999 ден.1 999 ден.1200 ден.
.us999 ден.1 999 ден.1440 ден.
.ro1200 ден.1 1200 ден.1980 ден.
.club1400 ден.1 1400 ден.2050 ден.
.agency2000 ден.1 2000 ден.1180 ден.
.gr2000 ден.2 2000 ден.0 ден.
.fi1530 ден.1 1530 ден.2200 ден.
.gold6000 ден.1 6000 ден.3550 ден.
.at1650 ден.1 1650 ден.5700 ден.
.cz1420 ден.1 1420 ден.999 ден.
.pl1890 ден.1 1890 ден.999 ден.
.dk1650 ден.1 1650 ден.3150 ден.
.se1890 ден.1 1890 ден.1650 ден.
.com.de700 ден.1 700 ден.1700 ден.
.eco4560 ден.1 4270 ден.7000 ден.
.hr6100 ден.1 6100 ден.3000 ден.
.academy2400 ден.1 2400 ден.3300 ден.
.it999 ден.1 999 ден.1500 ден.
.ca1200 ден.1 1200 ден.2200 ден.
.ngo1500 ден.1 1500 ден.999 ден.
.one1200 ден.1 1200 ден.999 ден.
.cam1440 ден.1 1440 ден.2100 ден.
.help1980 ден.1 1980 ден.1500 ден.
.life2050 ден.1 2050 ден.0 ден.
.homes1180 ден.1 1180 ден.0 ден.
.city1750 ден.1 1750 ден.0 ден.
.online2200 ден.1 2200 ден.0 ден.
.rent3550 ден.1 3550 ден.0 ден.
.credit5700 ден.1 5700 ден.0 ден.
.beauty999 ден.1 999 ден.0 ден.
.asia999 ден.1 999 ден.0 ден.
.store3150 ден.1 3150 ден.0 ден.
.email1650 ден.1 1650 ден.0 ден.
.space1700 ден.1 1700 ден.0 ден.
.travel7000 ден.1 7000 ден.0 ден.
.flights3000 ден.1 3000 ден.0 ден.
.finance3300 ден.1 3300 ден.0 ден.
.report1500 ден.1 1500 ден.0 ден.
.shop2200 ден.1 2200 ден.0 ден.
.yachts999 ден.1 999 ден.0 ден.
.com.ro999 ден.1 999 ден.0 ден.
.studio2100 ден.1 2100 ден.0 ден.
.art999 ден.1 1500 ден.0 ден.

Повеќе од 4500 клиенти меѓу кои

ЧПП - Често Поставувани Прашања

Домен, всушност е името на веб-страницата, преку кое истата ја повикуваме. Со цел полесно да пристапуваме до веб- страниците, доменот има функција да направи поврзување со IP адресата на серверот каде што е хостирана бараната веб- страница. Пример: gohost.mk е нашиот домен кој е поврзан со Windows веб-хостингот.

Бесплатниот микро хостинг (Linux Micro) кој следува со регистрација/трансфер на домен во нашиот регистар, кој во првата година ќе можете да го користите БЕСПЛАТНО, по истекот на 365-те дена преминува во Linux Micro Plus, кој се наплаќа по 890 денари (годишно), со вклучен ДДВ.

Проверете дали доменот кој сакате да го регистрирате е слободен. Доколку доменот е слободен за регистрација можете да ја продолжите процедурата на истата страна и да го нарачате. На имејл адресата, која ќе ја внесете при нарачката, ќе добиете про-фактура која треба да ја платите (онлајн со платежна картичка или преку уплатница во банка). Кратко по уплатата, доменот ќе Ви биде регистриран. Внимавајте податоците да се точни и вистинити бидејќи во спротивно, во согласност со правилникот (член 31), доменот може да Ви биде избришан од регистрарот и уплатените средства нема да Ви бидат вратени.

Регистрацијата на горенаведените домени, исто така може да се изврши онлајн, со тоа што, освен стандардните информации, потребно е да се наведат: „Целосен назив на правното лице“ и „ЕДБ“ (Единствениот Даночен Број).

Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот домен: com.mk, net.mk и inf.mk - имаат: трговски друштва, физички лица регистрирани за самостојно вршење дејност, лица со јавни овластувања, комори, задруги, финансиски организации, правни лица и физички лица регистрирани за вршење на стопанска дејност.

Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот домен: org.mk - имаат: непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации, политички партии, синдикати, јавни здравствени установи, фондови и друго, странски амбасади, непрофитни странски организаци на кои со меѓународен договор или согласно со закон им е допуштено да вршат непрофитна дејност.

Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот домен: edu.mk - имаат: образовни и научноистражувачки установи, странски образовни организаци кои имаат дозвола за вршење образовна и научноистражувачка дејност и сл.

Доколку плаќањето за регистрација се изврши онлајн, со платежна картичка, истата се извршува за неколку минути (по проверка на внесените податоци за доменот) и потоа вашиот домен веднаш е достапен за користење. Доколку се плати на про-фактура, преку уплатница во банка, регистрацијата ќе се изврши веднаш по евидентирање на уплатата или за најмногу 24 часа од уплатата.

Наплатата може да се изврши на два начина, и тоа: онлајн со платежна картичка или наплата по про-фактура, преку уплатница во банка. Изборот за начин на плаќање се одбира при нарачка на доменот.

Да. Доколку инсистирате на регистрација со писмено барање за регистрација на домен, истото треба да го пополните и да ни го доставите преку пошта на адреса: Христо Смирненски 54/1-11, 1000, Скопје или скенирано на мејл: contact@gohost.mk со што ќе ви биде генерирана про-фактура. Доколку регистрантот е правно лице, потребно е барањето да биде заверено со потпис и печат од одговорното лице. Доменот за кој се однесува барањето ќе биде регистриран во .mk зоната откако ќе биде евидентирана уплатата за истиот. Барање за регистрација можете да преземете на следниот линк: https://gohost.mk/marnet.pdf

Не. Плаќањето на про-фактура не е условено со писмено пополнување на барање за регистрација на домен. За плаќање на про-фактура потребно е при нарачка на доменот да изберете метод за наплата „Банка“ со што ќе ви доставиме про-фактура на вашата имејл адреса.

Промена на именските опслужувачи се врши едноставно и брзо преку клиентскиот контролен панел на GoHost.mk - во делот „Домени’ > „Закупени домени“. Откако ќе се направат промените, за истите да бидат активни, потребно е макс. 24 часа.

Трансфер на .mk, .com.mk, .org.mk, .edu.mk или .inf.mk домени во GoHost.mk се врши бесплатно, со само еден клик. Пред да преминете кон трансфер потребно е да побарате ЕПП (Авторизациски код) од досегашниот домен регистрар. За останатите домен-екстензии .com, .org и сите други интернационални, се наплаќа според нашиот важечки ценовник за домени, со тоа што овие домени при трансфер се обновуваат за +1 година. За овие домен-екстензии потребно е да имате „Auth Code“ - код за трансфер и доменот да биде „Unlocked“ - отклучен за трансфер.

ЕПП или авторизациски код е лозинка која ја генерира регистрарот при регистрација. Доколку сакате да преминете кон GoHost.mk потребно е да го побарате „ЕПП кодот“ или „Auth code“ од вашиот досегашен регистрар.

Не. За домените .mk, .com.mk, .org.mk, .edu.mk или .inf.mk датата на валидност на доменот останува непроменета исто како и сите останати информации од претходно. За останатите домени, .com, .org и сите други интернационални, датата се продолжува за +1 година, а останатите информации остануваат непроменети.